Свободни работни места

Ръководител екип

Вашите задължения:

• Създаване и организиране на анимационни програми: разработване на дневните и седмични програми, както и на вечерните представления в 14 дневен ритъм
• Кореспонденция с главния мениджър анимация
• Редовно водене на отчети
• Ръководене, подкрепа и развитие на анимационния екип като негов ръководител
• Персонално планиране и мотивиране на екипа
• Оценка на работата на анимационния екип
• Обучение на нови аниматори
• Спазване на фирмените стандарти и стандартите за сигурност
• Постигане на зададените цели
• Непрекъснато сътрудничество с хотелския управител

Вашата квалификация:

• Завършено професионално образование и диплома
• Най-малко две години опит в анимацията
• По възможност опит като ръководител анимационен екип
• Чувство за отговорност
• Добро познаване на всички стандарти на обслужване
• Приветлива и контактна личност
• Добър подход към туристите и техните нужди като гости на хотела
• Музикален усет и чувство за такт

Интересувате се от предизвикателството Ръководител екип ?
Кандидатствайте при нас за един от нашите хотели!

Your Be active Entertainment Team

 
Copyright © Animation Bulgaria 2010

  All rights reserved.