Какви умения трябва да притежавам ?

Всеки може да работи като аниматор, но не всеки е добър аниматор.
За да сте добър аниматор, трябва да притежавате следните качества:

• Владеене на чужди езици
Колкото повече езици говорите, толкова по-добре ще комуникурате с гостите. Основно трябва да владеете поне един от следните: немски, руски, румънски, английски и френски език.

• Гъвкавост
Трябва да сте гъвкави, за да може да реагирате във всяка ситуация. Дори в условия на стрес, не трябва да губите самообладание, а да преодолеете случая с усмивка.

• Издържливост
Работата като аниматор не е от най-лесните, защото 6 месеца в добро настроение, от сутрин до вечер, ден след ден, се отдава на малцина.

• Приветливо и открито поведение
Да привличате вниманието, но да не сте център на внимание! Да имате подход към хората е задължително условие в работата Ви като аниматор. Трябва открито и с голямо удоволствие да забавлявате гостите.

• Особени умения
Опитът като аниматор не винаги е задължителен. Ако можете да танцувате, да пеете, да декорирате, да модерирате, да изпитвате удоволствие от работата с хора, да притежавате особен талант,… всичко това е Ваш капитал.

• Лични качества

• Удоволствие от работата с хора
• Екипен и организаторски дух
• Контактна личност
• Семейна необвързаност
• Издръжливост, дори и при екстремни климатични условия
• Самостоятелност и отговорност
• Спонтанност и гъвкавост
 

 
 
Copyright © Animation Bulgaria 2010

  All rights reserved.