Кандидатстване за работа

Вашите данни:

Име: Фамилия:
Улица: Номер:
Пощенски код: Населено място:
Държава: Дата на раждане:
Телефон: Мобилен:
E-mail: Националност:

Вашите езикови умения:

1 език: Мн. добре Добре Задоволително
2 език: Мн. добре Добре Задоволително
3 език: Мн. добре Добре Задоволително
4 език: Мн. добре Добре Задоволително

Образование / Професионални курсове / Работодатели:

Какво: Къде: До: До:
Какво: Къде: До: До:
Какво: Къде: До: До:

Вашите желания:

Срок на заетост от..до.. : Желана дейност като аниматор:
Опит в Анимацията като: Желано място на работа:
Защо искаш да си аниматор? Как ни намерихте?

CV:

Актуална снимка: *
Автобиография: *
Моля, изпращайте Вашата автобиография на немски или английски език.
Полетата маркирани със 
*  са задължитебни !

 
Copyright © Animation Bulgaria 2010

  All rights reserved.